Friday, 23 March 2012

Fungsi-fungsi Peranti Rangkaian

FUNGSI SERVER

erver  adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis perkhidmatan tertentu didalam sebuah rangkaian komputer. Server disokong dengan pemprosesan yang bersifatscalable’ dan RAM yang besar. Server juga dilengkapi dengan sistem operasi yang khusus, yang disebut sebagai   sistem operasi rangkaian. Server juga menjalankan perisian pentadbiran yang mengawal akses kepada rangkaian dan sumber-sumber yang terdapat didalamnya, seperti fail atau pencetak, dan juga memberikan akses kepada stesen kerja. Secara umumnya, didalam sistem operasi server ini terdapat pelbagai perkhidmatan yang menggunakan senibina klient / server. Contoh dari perkhidmatan ini adalah Protokol Tatarajah Hos Dinamik, server surat, server PTH, server PTB, DNS server, dan sebagainya

FUNGSI SWITCH


witch merupakan perkakasan rangkaian yang akan memilih laluan atau circuit semasa penghantaran data kepada destinasinya. Ia turut dimuatkan fungsi router iaitu perkakasan atau perisian yang mampu menentukan laluan bagi data yang akan dihantar. Secara umumnya, switch adalah lebih mudah dan merupakan mekanisma yang lebih laju dari router. Switch selalunya berada pada lapisan ke 2 iaitu lapisan Data Link. Namun terdapat switch baru yang berfungsi pada lapisan ke 3 iaitu lapisan Network (IP switches). Dalam rangkaian yang besar, perjalanan data dari satu switch ke switch yang berada didalam rangkaian yang berlainan dikenali sebagai hop. Masa yang diambil oleh switch untuk menghantar data pula dikenali sebagai latency. Switch boleh dijumpai pada peringkat rangkaian backbone dan gateway dimana satu rangkaian bersambung dengan rangkaian yang berlainan dan pada sub rangkaian yang lain. Dalam rangkaian yang mudah pula, switch tidak diperlukan untuk mesej yang dihantar dan diterima didalam rangkaian. Sebagai contoh, Local Area Network boleh menggunakan token ring atau token bus dimana setiap mesej yang dihantar akan dikenalpasti oleh setiap komputer untuk mengetahui sama ada alamat mesej itu ditujukan kepada komputer tersebut atau tidak. Ia memecahkan keseluruhan rangkaian menjadikan bahagian-bahagian yang dipanggil segmen. Setiap portnya tiada berkaitan di antara satu sama lain dan mempunyai kelajuan tersendiri. Switch juga merupakan perkakasan rangkaian yang menyediakan "central connection point" untuk penyambungan kabel daripada stesen kerja, komputer pelayan (servers), dan lain-lain perkakasan rangkaian.

FUNGSI WORKSTATION ( STESEN KERJA )

orkstation adalah komputer-komputer yang disambungkan dan dihubungkan dengan internet (dikenali sebagai rangkaian internet). Fungsi-fungsi pengurusan rangkaian stesen kerja adalah menjalankan tugas-tugas pentadbiran pada stesen kerja tempatan ataupun jauh. Hanya pengguna atau permohonan dengan keahlian kumpulan admin, pada pelayan tempatan atau jauh, boleh melaksanakan tugas-tugas pentadbiran pada stesen kerja untuk mengawal operasi, akses pengguna, dan perkongsian sumber.

FUNGSI MODEM 


odem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. Ia menukar (modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan (demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. Sebagai contoh, modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet, walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps, namun faktor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu, maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Pada situasi yang kritikal, pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti "server down" sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. Selain itu, modem juga boleh berfungsi sebagai "pendail" sekiranya telefon di pasangkan pada komputer.

FUNGSI ROUTER 

outer atau penghala berfungsi sebagai penghubung di antara dua atau lebih rangkaian untuk meneruskan data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Router adalah berbeza dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai ilustrasi, perbezaan fungsi router dan switch, switch merupakan suatu jalanan, dan router merupakan penghubung antara jalan. Masing-masing berperanan sebagai perumah yang berada pada jalan, yang mempunyai alamat di dalam suatu susunan tertentu. Dengan cara yang sama, switch menyambung pelbagai alat, dimana masing-masing mempunyai alamat IP sendiri pada sesebuah LAN.
Router sangat banyak digunakan didalam rangkaian berasaskan teknologi protokol TCP / IP, dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Selain IP Router, terdapat AppleTalk Router, dan masih ada beberapa jenis router yang lain. Internet merupakan contoh utama dari sebuah rangkaian yang mempunyai banyak router IP.  

FUNGSI NETWORK INTERFACE CARD ( NIC )
 
etwork Interface Card (NIC) / Kad Antara Muka Rangkaian  juga dikenali sebagai pengawal rangkaian antara muka, adapter rangkaian, rangkaian kad atau kad bersih, yang merupakan salah satu komponen yang paling asas dalam rangkaian kawasan tempatan (LAN). Ia direkabentuk untuk berkomunikasi diantara komputer dengan rangkaian. Tidak kira jenis sambungan, pasangan terpiuh, kabel sepaksi atau gentian optik, komunikasi data hanya boleh dicapai dengan bantuan kad bersih.

Begitu juga dengan kad bunyi dan peranti lain, kad NIC perlu mempunyai pemandu sendiri untuk dipadankan. Fungsi utama penyesuaian rangkaian untuk mengambil data, menghantar kepada kabel rangkaian dari komputer, membahagikan data kepada paket yang sesuai dan menghantarnya kepada rangkaian untuk membolehkan komputer mengakses rangkaian itu. Setiap kad NIC mempunyai cip ROM yang mengandungi nombor unik, dan kawalan akses media (MAC) alamat yang kekal.

FUNGSI REPEATER (  PENGULANG )


epeater merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya, menyegarkannya semula kemudian menghantarnya  kepada LAN. Dengan kata yang lain, ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal, memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen rangkaian kawasan setempat (LAN). Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). Dalam sistem kabel, repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. Dalam sistem komunikasi tanpa wayar, repeater terdiri daripada penerima radio, amplifier, transmitter, isolator dan dua antenna. Dalam rangkaian gentian optik, repeater terdiri daripada photocell, amplifier, light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode.

FUNGSI BRIDGE ( JAMBATAN )

ridge atau jambatan digunakan untuk menggabungkan dua buah media rangkaian yang berbeza, seperti  antara media kabel Unshielded Twisted-Pair (UTP) dengan kabel serat optik atau dua buah senibina rangkaian yang berbeza, seperti antara Token Ring dan Ethernet. Bridge akan membuat isyarat yang dihantar oleh penghantar tapi tidak melakukan penukaran terhadap protokol, sehingga dua segmen rangkaian yang disambungkan ke jambatan tersebut mesti berada pada protokol rangkaian yang sama (seperti TCP / IP). Jambatan rangkaian juga kadang-kadang menyokong protokol Simple Network Management Protocol (SNMP), dan beberapa di antaranya mempunyai ciri-ciri diagnosis yang lain.


No comments:

Post a Comment